Światłowody

Realizujemy usługi kompleksowego wykonania sieci światłowodowych oraz ich modernizacje. Oferujemy spawanie światłowodów jedno i wielomodowych. Równocześnie oferujemy pomiary torów transmisyjnych reflektometrem optycznym. Zapewniamy profesjonalną instalację sieci teleinformatycznych wraz z pełną  integracją z sieciami telekomunikacyjnymi. Oprócz oferty wykonania nowych instalacji, dokonujemy adaptacji i modernizacji istniejących sieci światłowodowych.

Pomiary Światłowodów

Wykonujemy pomiary światłowodów podczas spawania włókien oraz mierzymy  istniejące sieci światłowodowe. W przypadku stwierdzenia awarii podczas pomiaru oferujemy spawanie uszkodzonego światłowodu. Pomiary OTDR przesyłamy w formie elektronicznej tj. pliki źródłowe *.sor i *.pdf.