Sieci Strukturalne

Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznej sprawia, że okablowanie strukturalne stało się jedną z najważniejszych inwestycji. Ułatwia zarządzanie siecią komputerową i telefoniczną, jest podatne na zmiany w konfiguracji i zupełnie niezależne od zmian urządzeń pracujących w sieci.
Sieci strukturalne określane są normami TIA (Telecommunications Industry Association), często specyfikowane przez użytkowników Ameryki Północnej oraz ISO (International Organization for Standardization), które są bardziej odpowiednie dla wspólnego globalnego rynku okablowania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom efektywnego wykorzystywania zasobów teleinformatycznych oferujemy Państwu kompleksowe usługi związane z projektem i budową zintegrowanej sieci teleinformatycznej w oparciu o tradycyjne okablowanie miedziane oraz światłowodowe.
Oferujemy Państwu:

  • pomoc przy określeniu warunków technicznych
  • przygotowanie techniczno-ekonomicznych założeń inwestycji
  • opracowanie dokumentacji projektowej
  • wykonanie instalacji okablowania strukturalnego oraz dedykowanej sieci zasilania elektrycznego.
  • pomiary sieci
  • opiekę nad działającą siecią

Świadczymy również usługi polegające na rozbudowie i modernizacji sieci już istniejących.

POMIARY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Naczelnym celem pomiarów sieci jest sprawdzenie okablowania strukturalnego w odniesieniu do obowiązujących norm i standardów. Przy pomocy testerów okablowania można określić poprawność zainstalowanych kabli i zastosowanych komponentów. Wyniki pomiarów są podstawą do przeprowadzenia w dalszej kolejności certyfikacji okablowania strukturalnego.
Wykonujemy pomiary wszystkich wykonywanych przez naszą firmę instalacji oraz pomiary zlecone przez innych wykonawców. Do wyników pomiarów dołączamy na życzenie, protokoły pomiarowe i wydruki.